Beklædning af kviste

Home / Beklædning af kviste

Der gives ingen facitliste for udseende og design af beklædning af en kvist. Her er det kun fantasien der sætter grænser og designet kan variere meget fra blikkenslager til blikkenslager.

Der er dog en lang række forhold, som der skal tages hensyn til, hvis der skal opnås et godt resultat. Disse forhold baserer sig hovedsageligt på byggetradition.

Generelt kan man sige, at kvistens udseende skal tilpasses bygningen og det gælder ligeledes valget af materialet der bruges som beklædning. F.eks. bruger man ikke kobber som beklædning på en kvist hvis man i forvejen har zink tagrender. Alle disse spørgsmål er vi med vores mangeårige erfaring gode til at rådgive om, og for os er en god dialog inden arbejdet påbegyndes en meget vigtig del.

Vi sætter en meget stor ære i at kunne levere et godt og holdbart produkt, og uanset om opgaven er stor eller lille er vores mål altid at levere et godt stykke håndværk.
Endvidere skal man tage stilling til, om man ønsker stående false eller blindfalse, om inddelingen af pladerne på flunkesiderne skal være smalle eller brede og om falsene skal placeres vinkelret på tagfladen eller om de skal være lodrette.